Trainingen
Naast theorie en opdrachten in het boek zijn er verschillende ondersteunende trainingen ontwikkeld. Deze trainingen zijn modulair opgebouwd. Iedere module richt zich op een combinatie van kennis, inzicht, meningsvorming en toepassing in de praktijk.
Afhankelijk van de doelgroep en doelstellingen kunt u zelf een training samenstellen. Daarnaast bent u van harte welkom om contact op te nemen voor een passend advies en/of maatwerk.


Module 0 Beeldvorming en betekenis
Met deze module wordt een basis gelegd voor het omgaan met diversiteit. De trainer presenteert de actuele ontwikkelingen in het algemeen. De deelnemers richten zich op de actuele situatie op de school. Met elkaar formuleren van antwoorden op vragen als:

Deze module is met name geschikt voor onderwijsleiders en onderwijsteams met teamleiders. Daarnaast is het inspirerend om met individuele leerkrachten deze module te doorlopen. Het resultaat van deze module bestaat uit de vorming van een gemeenschappelijk denkkader. Dit gemeenschappelijke kader is een basis voor verdere oriëntatie en/of vertaling naar de praktijk van schoolbeleid tot en met het werken de klas.

Module 1a Diversiteit en beleid
Met deze module wordt een vertaling gemaakt naar de context van het schoolbeleid. Welke doelstellingen, maar ook centrale waarden en identiteit worden uitgedaagd door diversiteit van de samenleving en van de school zelf? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positie van de school in een bredere context: welke relaties bestaan er met culturele, sportieve, educatieve en overige instellingen? Welke vormen van contact bestaan er met ouders? Wat ‘moet’ en wat ‘mag’ van het ministerie van onderwijs?


Deze module is met name geschikt voor onderwijsleiders en teamleiders. Op een interactieve manier wordt er een inventarisatie gemaakt van behoeften, nut en noodzaak van beleidsmatige knelpunten én mogelijkheden.


Module 2a Diversiteit in de praktijk
Als teamleider en leerkracht ben je dagelijks betrokken bij de primaire taken van het onderwijs. Je staat in directe verbinding met de kinderen, de ouders en familieleden. Module 2a besteedt aandacht aan de vragen zoals die zich voordoen in deze dagelijkse praktijk van het onderwijs. Afgestemd op de vragen en doelstellingen van de deelnemers stellen we een aantal thema’s vast. Deze thema’s worden op basis van relevante modellen op een praktische manier vertaald naar acties. Als deelnemer ben je welkom een casus in te brengen waarmee we aan de slag gaan.


Module 3a Interculturele communicatie
Een pakkende en niet vrijblijvende module. De onderliggende methodiek is gebaseerd op de Transactionele Analyse. Hierdoor krijg je als deelnemer gereedschappen die je direct kunt toepassen in de praktijk.

Maatwerk
Naast bovenstaande modulen zijn andere mogelijkheden in overleg te realiseren.