Instanties en links : een kleine greep uit een groot(s) aanbod

 

Naam

Omschrijving

Art.1

Landelijk expertisecentrum discriminatie

Anne Frank Stichting

Bestrijding van racisme en het omgaan met culturele diversiteit.

Alice O

Alice O wil jongeren uitdagen en stimuleren om kennis, houdingen en vaardigheden op te doen die nodig zijn om als wereldburger te kunnen leven.

TA-academie

Transactionele Analyse opleidingen en landelijk centrum.

FORUM

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken

www.tijm.nl

Een site met ingredienten voor interculturaliseren, actief burgerschap en sociale integratie in het onderwijs.

www.geentaboes.nl

Geentaboes.nl is opgericht in samenwerking met Turkse en Marokkaanse jongeren en wil bijdragen aan een verantwoordelijke en prettige ervaring met relaties en seksualiteit.

www.jeugdwerknet.be/spelen Bijzonder uitgebreidde collectie oefeningen en spelen, op thema gerangschikt.