Onderzoek

Meerwerf Basisscholen richt zich al langere tijd op versterken van de kwaliteit in relatie met openbare identiteit van de scholen. Meerwerf heeft samenwerking gezocht met het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen (GPH) van Hogeschool Inholland om te onderzoeken of, hoe en in hoeverre er een verbinding kan worden gemaakt tussen de openbare identiteit van de scholen en de door de scholen te realiseren onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd is er behoefte aan ontwikkeling en verdieping van kennis en vaardigheden (op alle niveaus) van toegepast praktijkonderzoek. Hiermee wil Meerwerf beter inspelen op de rol als opleidende school en tevens de eigen professionaliteit verhogen. Het  uitgangspunt is dat meer kennis en vaardigheden en een betere onderzoekende houding uiteindelijk moeten bijdragen tot een hogere onderwijskwaliteit.

 

Scholengroep wil Thomas More-pabo overnemen

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) wil de Thomas More-pabo in Rotterdam kopen. Algemeen directeur Peter Lamers van de RVKO bevestigde dinsdag een bericht hierover in de Volkskrant. Link

--------------------------------------

Zin en onzin van gemengde scholen

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft niet langer als doelstelling om zwarte scholen tegen te gaan, zei ze gisteren. Een debat over de zin en onzin van beleid om gemengde scholen te creëren met hoogleraar internationaal onderwijsonderzoek Jaap Dronkers en Guido Walraven van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Link

------------------------------------------

Coachen en culturele diversiteit.

Studiemiddag/seminar georganiseerd door de Landelijke Werkgroep Antropologie en Interculturele methodiek (AIM) Reflectie op polariteiten Intercultureel coachen gaat over het verbinden van mensen. Over het benutten van verschillen. Van cultuurverschillen die vaak als tegenstellingen worden verbeeld. In de studiemiddag reflecteren wij op deze en andere polariteiten, met inspirerende interactieve begeleiding van prof. dr. Iteke Weeda. En met workshops over interculturele coaching in de praktijk. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. Voor wie? Coaches, HRM- professionals, docenten, consultants, vertrouwenspersonen, hulpverleners, praktijkantropologen en anderen die de kracht van culturele diversiteit optimaal willen benutten in hun werk.

-------------------------------------------

 

Onderwijs

22 december 2010

Bron: www.trouw.nl

Vooroordeel leerkracht schaadt allochtone leerling

Docenten hebben vaak minder hoge verwachtingen van allochtone leerlingen dan van autochtone. Dat merken die allochtone kinderen. En dat is slecht voor hun prestaties.

Allochtone kinderen lijden onder de vooroordelen van hun leraren. Hoe sterker die vooroordelen, hoe minder hun leraren van hen verwachten. En hoe lager die verwachtingen, hoe slechter ze gaan presteren op school. Dat blijkt uit onderzoek dat Linda van den Bergh heeft uitgevoerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van den Bergh stond ooit zelf voor de klas op een basisschool. Haar vielen toen de grote verschillen op in de manier waarop leraren over hun allochtone leerlingen praatten. „Sommigen waren heel negatief. Mij leek dat dat wel invloed móest hebben op die leerlingen zelf.” Klik hier voor hele artikel